skip to Main Content
word lid +31 (0)24 202 20 92

De Nieuwe Arbeid

Van werk-naar-werk | Iedereen doet mee

De Nieuwe Arbeid heeft als doel: een meer duurzame nieuwe arbeidsmarkt én het bevorderen van de nieuwe arbeid in beide regio’s. De Nieuwe Arbeid bestaat uit twee onafhankelijke Stichtingen in de regio Gelderland en Noordoost-Brabant. De Stichtingen wordt gevormd van, voor en door werkgevers uit diverse sectoren. Deze zijn vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. De Nieuwe Arbeid werkt samen met andere netwerken, partijen en stakeholders in de regio. Partners die ervoor zorgen dat we met elkaar meer en meer kennis delen en verbindingen leggen om Gelderland en Noordoost-Brabant krachtig te laten acteren in deze veranderende arbeidsmarkt.

Hoe werkt het

Meer dan 100 werkgevers uit verschillende sectoren in de regio’s Gelderland en Noordoost-Brabant wisselen binnen het platform vacatures / klussen / projecten, kennis, werknemers, ideeën en ervaringen uit om duurzame inzetbaarheid van mensen én arbeidsmobiliteit in de regio te versterken. In de praktijk faciliteert DNA fysieke en digitale ontmoetingen:

 • Maandelijkse meetings voor HR-professionals met matchen, uitwisselen van kennis en bedrijfsbezoeken
 • Meetings voor werknemers in de mindset van De Nieuwe Arbeid
 • Themameetings met inspirerende sprekers, workshops en trainingen
 • Meet en Greets, waar organisaties en werknemers zichzelf kunnen profileren
 • De DNA-adviseur voor advies bij matching en het leggen van verbindingen naar en tussen bedrijven
 • Dag van de Mobiliteit
 • DNA-app waar vacatures en nieuws wordt gedeeld, waar altijd en overal direct toegang is tot alle deelnemers van het netwerk (‘wie is wie’) en waar je kunt zien wie aanwezig zijn bij een meeting
 • Samenwerking met ondernemersnetwerken, bedrijfsleven, (semi)overheid en andere stakeholders in de regio
 • DNA-helpdesk met kosteloos advies op een ’10 minuten vraag’ m.b.t. arbeidsrechtelijke-, financiële-, HR-, loopbaan- en verzuimvraagstukken

Wat Levert het op

De Nieuwe Arbeid is gericht op winst voor werkgevers, werknemers, dienstverleners, overheid en andere belanghebbenden. Deelname aan het DNA-netwerk is praktisch en levert jou, als werkgever, en je organisatie direct resultaat op. Door zelf de regie te nemen en te kunnen pakken. Hiertoe worden mogelijkheden in arbeid gecreëerd en ingezet.

Voor de WERKGEVER

 • Werknemers gaan ‘van werk naar werk’ in de regio
 • Intersectorale arbeidsmobiliteit
 • Verlagen van de kosten van verzuim en WGA-instroom
 • Werknemers nemen eigen regie in het arbeidsproces
 • Korting op tarieven van diverse dienstverleners
 • Up to date blijven van actuele wet- en regelgeving
 • Delen van praktische kennis en ervaring op HR-gebied
 • Inzet van persoonlijke talenten van werknemers in hun loopbaan
 • Collegiaal delen van dienstverleners
 • Kansen voor werknemers en mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt worden vergroot

Voor de WERKNEMER

 • Inzicht in de regionale arbeidsmarkt, ontvangen van vacatures en mogelijkheden bij ondernemers in de regio
 • Mogelijkheid om bij andere werkgevers in de keuken te kijken en andere werkervaring op te doen
 • Deelname aan de Dag van de Mobiliteit
 • Mogelijkheid je voor te stellen en te presenteren aan werkgevers
 • Vergroten van het eigen netwerk door bijvoorbeeld netwerkgesprekken
 • Tools en middelen om je talenten te ontdekken

WAT IS DE NIEUWE ARBEID

De Nieuwe Arbeid (DNA) is hét innovatieve platform van, voor en door werkgevers in arbeidsparticipatie en arbeidsmobiliteit.

De nieuwe arbeidsmarkt vraagt om anders denken en doen van onder andere werkgever én werknemer. DNA biedt werkgevers, werkenden en andere belanghebbenden een praktisch platform om beide te combineren; een platform van denken én doen met resultaat. Ons doel is een Duurzame Nieuwe Arbeidsmarkt én het bevorderen van De Nieuwe Arbeid in Gelderland en Noordoost-Brabant. Waarbij de vraag van de werkgevers leidend is in onze regionale aanpak.

Back To Top