Menu

Angelo Wiegmans | Bedrijf Plus | HR Adviesteam

Vrijwel direct na de eerste lockdown i.v.m. het coronavirus heb ik veel vragen gekregen van werkgevers hoe hiermee om te gaan in combinatie met verzuim.

In de week na de lockdown gaf een medewerker die al ziek was aan niet te kunnen re-integreren uit angst voor corona. De werkgever had aangepast werk mogelijk gemaakt. Medewerker zegt het aangepaste werk niet te willen of kunnen doen, want corona. Dan heb je iets te bespreken met elkaar. Uiteindelijk is het gelukt om de werknemer toch te laten re-integreren en daarbij rekening te houden met de angst voor het virus en te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Recent nog werd ik gebeld door een werkgever die zijn medewerkers - na een poos thuiswerken - weer terug naar het kantoor wilde halen. Ik heb met mijn relatie overlegd over de RIVM-richtlijnen, het invoeren van een protocol, werkplekken aanpassen om veiligheid te kunnen bieden en besproken dat het wellicht handig is om in shifts te gaan werken.

In beide voorbeelden is communicatie belangrijk. Natuurlijk brengt corona een bijzonder aspect met zich mee, tegelijkertijd heb ik te handelen binnen de lijnen van de bestaande wetgeving. Aangezien wij eenzijdig werkgevers adviseren, kijken wij in praktische zin mee met werkgever naar de oplossingen ook tijdens de coronaperiode. Dat maakt iedere dag weer bijzonder.