Menu

Artikelen en podcasts

Werkgeluk Werkt
Door Paul van Haaren en Lotte van Zuijdam, LIJV
'Er toe doen', nuttig zijn. Dat je terug kunt kijken op een dag en dat het zin heeft gehad. Óf; een uurtje later kunnen beginnen om te sporten. Werkgeluk is vooral heel persoonlijk. Zijn er dan geen elementen die voor iedereen belangrijk zijn, zoals autonomie of verbondenheid? Op de lange termijn doen zaken als 'voldoening uit je werk halen' en 'je eigen competenties kunnen benutten' inderdaad voorwaarden voor een werkgelukkig leven. Maar wil je meer weten? Luister dan vooral deze podcast waarin Paul van Haaren en Lotte van Zuijdam van LIJV een misschien wat zweverig onderwerp heel concreet maken.
Om deze podcast van Paul en Lotte te beluiteren, klik hier.


Grijp niet te gemakkelijk naar een MTO – je hebt een alternatief
Door Caroline Lucas, EVZ organisatie-advies
Organisaties die de performance en de tevredenheid van hun medewerkers willen verbeteren komen – vaak ingefluisterd door HR – nog wel eens op het idee een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) te houden. Wat zijn de vooronderstellingen hierbij? En waarom kloppen deze vooronderstellingen vaak niet? En wat is dan een alternatief?
Voor meer informatie, lees hier het hele artikel van Caroline.


Doorwerken na de AOW-leeftijd – de voordelen voor werkgevers
Door Roel Lammers, TEN advocaten
Van elke 10 werknemers in Nederland is er een 60 jaar of ouder. Die groep zal binnen nu en 7 jaar met pensioen gaan. Daarmee verliest Nederland veel waardevolle werknemers. En dat is slecht nieuws in de huidige zeer krappe arbeidsmarkt. Het goede nieuws is dat steeds meer werknemers na de AOW graag actief willen blijven op de arbeidsmarkt. Redenen genoeg voor de overheid om doorwerken na de AOW-leeftijd te faciliteren en te stimuleren met wet- en regelgeving.
Voor meer informatie, lees hier het hele artikel van Roel.


Aan de slag met persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling?
Door Regina Hol, Dpo2
In de snel veranderende wereld van vandaag is effectief leiderschap cruciaal voor het succes van elke organisatie. Het “Management Drives” model biedt in die dynamische wereld houvast door inzicht te geven in de drijfveren van individuen en in de dynamiek binnen teams en organisaties als geheel. Management Drives is een waardevolle voorspeller van gedrag passend bij de individuele drijfveren en dat maakt het goed hulpmiddel om optimaal gebruik te maken van ieders drijfveren.
Voor meer informatie, lees hier het hele artikel van Regina.


Cultuurverandering op de werkvloer
Door Loes Vink en Maaike de Jonge, Dirkzwager
Begin maart is er een nieuwe Handreiking “Cultuurverandering op de werkvloer, over preventie en de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag” gepubliceerd, in vervolg op het eerste prototype dat in mei 2023 door regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, is uitgebracht. De vernieuwde handreiking is aangescherpt en uitgebouwd en richt zich onder meer op preventie en het in gang zetten van een blijvende cultuurverandering op de werkvloer.
Voor meer informatie, lees hier het hele artikel van Loes en Maaike.


Van functiehuis naar rollenmodel
Door Sjef L’Ortye, EVZ organisatie-advies
Laurentius is een woningcorporatie in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam. Het bestaande functiehuis was niet meer ondersteunend aan de huidige besturingsfilosofie en het ondernemingsplan. Laurentius had behoefte aan een functiehuis dat meer wendbaarheid mogelijk maakt, minder administratieve last geeft en meer focus legt op kwaliteiten en ontwikkeling van medewerkers dan op taakuitvoering. Aanpassen van het bestaande functiehuis was slechts één van de mogelijkheden. Laurentius maakte een andere keus: overgaan op het rollenmodel. Een gedurfde stap voor een organisatie met taakgerichte functiebeschrijvingen, maar weloverwogen en ook passend bij de ontwikkelstap die Laurentius voor ogen had.
Voor meer informatie, lees hier het hele artikel van Sjef.


Klokkenluiders: wat iedere organisatie moet weten
Door Dennis Hut en Loes Vink, Dirkzwager
In deze podcast duiken arbeidsrechtadvocaten Dennis Hut en Loes Vink in de wereld van klokkenluiders. Ze gaan dieper in op wat een klokkenluider precies is en bespreken essentiële informatie die elke organisatie hierover zou moeten weten. Of je nu een HR-professional bent, leidinggevende of gewoon geïnteresseerd in arbeidsrecht, deze aflevering biedt waardevolle inzichten en praktische adviezen.
Voor meer informatie, beluister hier deze podcast.


Schijnzelfstandigheid bij zzp’ers: de regels en handhaving anno 2024 (en 2025)
Door Emmie van de Venn-Koppens, TEN Advocaten
Een aanzienlijk aantal zelfstandigen bevindt zich in een grijs gebied waar zij, ondanks hun status als zzp’er, in de praktijk functioneren als werknemers. Dit fenomeen komt in verschillende sectoren voor, waaronder de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Als een zzp’er in werkelijkheid de rol van werknemer vervult, heeft dit belangrijke juridische gevolgen. Zo ben je als werkgever verantwoordelijk voor het afdragen van loonheffingen. Hoewel dit momenteel niet direct leidt tot naheffingen of sancties, komt er een sterkere focus op handhaving door de Belastingdienst. In dit artikel lees je wat deze veranderingen betekenen voor jouw organisatie en hoe je je hierop kunt voorbereiden.
Voor meer informatie, lees hier het hele artikel van Emmie.


Bijna een verkeerde afslag in een verzuimdossier
Door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus
Een werkgever heeft een monteur in dienst die op locatie bij klanten installatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht. Het gaat al enige tijd niet zo goed met de werknemer en recentelijk heeft de werknemer zich ziekgemeld. De werkgever staat bekend om zijn zorgzaamheid en probeert zoveel mogelijk rekening te houden met zijn werknemers. Gelukkig heeft de werkgever tijdig besloten om hulp in te schakelen.
Voor meer informatie, lees hier het hele artikel van Angelo.


Dertiger dilemma: keuzestress onder de loep
Door Paul van Haaren en Irma Leijten, LIJV
Hoogopgeleid, zelfverzekerd, wereldwijs en de keuzevrijheid om echt alles uit het leven te halen. De sky lijkt de limit voor de 'young professional'. Keuzevrijheid maakt echter vaak plaats voor keuzestress. Hoe ga je als medewerker en werkgever om met deze zogenaamde dertigersdilemma's? Hoe voorkom je burn-out klachten, niet door je veeleisende baan maar door je veeleisende bestaan?
Voor meer informatie, beluister hier de postcast van Paul en Irma.


Flexibeler organiseren
Door Ruud Niessen, EVZ organisatie-advies
Organisaties lopen soms tegen de grenzen van structuren aan, die zijn ontstaan door het denken vanuit ‘controle & beheersing’. Dit leidt tot bijvoorbeeld een veelheid van 'verbijzonderde' functies, gedetailleerde procedures, uitgewerkte kaders etc. Met andere woorden: vanuit de organisatie is de verwachte bijdrage van individuele medewerkers gedicteerd.
Voor meer informatie, lees hier het hele artikel van Ruud.


Integriteit op de werkvloer: de vertrouwenspersoon
Door team Compliance en Integriteit van sectie Arbeidsrecht, Dirkzwager
Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich gehoord voelen wanneer zij zich geconfronteerd zien met ongewenste omgangsvormen of andere integriteitsschendingen? In deze podcast wordt ingegaan op de rol van de vertrouwenspersoon binnen organisaties, wordt er stilgestaan bij nut en noodzaak van het aanstellen een vertrouwenspersoon en wordt vooruitgeblikt op de aanstaande wettelijke verplichtstelling.
Voor meer informatie, beluister hier de podcast van het team.


Puffend naar de eindstreep
Door Lotte van Zuijdam, LIJV
Werken in de bouw vraagt best wat van je lichaam. Het is dan ook een uitdaging dit werk vol te houden tot aan het pensioen; je zult goed voor jezelf moeten zorgen. En daar moet je al vroeg in je carrière mee beginnen! Met het ouderdomservaringspak ervaren medewerkers ‘aan den lijve’ wat er gebeurt met het ouder wordende lichaam en wat de gevolgen zijn voor het werk.
Voor meer informatie, lees hier het hele artikel van Lotte.


Passen de kwaliteiten van mijn medewerkers bij mijn toekomstplannen?
Door Dagmar de Ruijter, EVZ organisatie-advies
Het gaat uitstekend met je organisatie en je hebt goed doordachte ideeën voor de toekomst. Je vraagt je af: kan mijn personeel, dat nu uitstekend werk doet, het werk dat er in de toekomst ligt ook aan? Hoeveel mensen hebben we dan nodig en welke vaardigheden en competenties moeten ze hebben? Past het personeelsbestand dan ook nog bij de strategie? Antwoorden op deze vragen komen dichterbij als je regelmatig aandacht besteedt aan Strategische PersoneelsPlanning (SPP). SPP geeft je organisatie zowel inzicht in het heden als de toekomst van je organisatie, de aanwezige én benodigde kwaliteiten en handvatten voor en richting aan je HR-activiteiten. We geven je enkele belangrijke aandachtspunten om ‘futureproof’ te zijn!
Voor meer informatie, lees hier het hele artikel van Dagmar.


ZZP of werknemers? Einde aan onduidelijkheid?
Door Loes Vink, Dirkzwager
Nadat het arrest tweemaal is uitgesteld, heeft de Hoge Raad op vrijdag 24 maart 2023 jl. het langverwachte Deliveroo-arrest gewezen. Hoewel Deliveroo inmiddels is vertrokken uit Nederland, is er na lange tijd duidelijkheid over de vraag of koeriers van Deliveroo kwalificeren als zzp’er of als werknemer. De Hoge Raad volgt het gerechtshof Amsterdam en concludeert dat er sprake is (geweest) van een arbeidsovereenkomst. Koeriers bij Deliveroo werken in eerste instantie op basis van een arbeidsovereenkomst. In 2018 besluit Deliveroo om arbeidsovereenkomsten niet meer te verlengen en de koeriers enkel nog op basis van een opdrachtovereenkomst te laten werken. FNV stelt zich op het standpunt dat er desondanks nog steeds sprake is van arbeidsovereenkomsten en start een procedure. De kantonrechter en het hof komen tot het oordeel dat er sprake is van arbeidsovereenkomsten. Deliveroo gaat in cassatie bij de Hoge Raad en stelt zich op het standpunt dat er géén sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zij voert aan dat koeriers zich vrij mochten laten vervangen en dat zij de vrijheid hadden om niet te werken, hetgeen volgens Deliveroo niet past bij een arbeidsovereenkomst.
Voor meer informatie, lees hier het hele artikel van Loes.


Terug in het ritme komen na je (zomer)vakantie, of niet?
Door Paul van Haaren, LIJV
Paul beschrijft zijn liefde voor wandelen in de Franse Alpen en hoe hij daar mentaal tot rust komt tijdens vakanties. Hij geniet van eenvoudige dingen zoals lokale bakkerijbezoeken, samen zijn met familie en ontspannen zonder strikte plannen. Na de vakantie ervaart hij echter een 'after holiday dip', waarin hij en anderen moeite hebben om hun voornemens voor meer ontspanning en plezier thuis daadwerkelijk na te leven.
De term "agendahedonisme" wordt geïntroduceerd om de neiging te beschrijven om niet alleen werk, maar ook vrije tijd efficiënt te plannen. Paul besluit om na de vakantie bewust minder strak te plannen en meer ruimte te geven voor spontane momenten en ontspanning. Dit begint met het nemen van een kop koffie en rustig uit het raam staren als de eerste stap in die richting.
Voor het hele artikel, lees hier de blog van Paul.