Menu

Rianne Beerkens | EVZ organisatie-advies | HR Adviesteam

Het nieuwe samenwerken: verbind individuele voorkeuren

Wij, EVZ organisatie-advies, lid van het HR Adviesteam, hebben onderzocht wat werken op afstand voor de interne samenwerking betekent. Graag delen wij met jullie onze inzichten:

  • mensen hebben niet allemaal dezelfde behoefte om wel of niet samen te zijn en ervaringen te delen. Dat verschil wordt uitvergroot in de tijd van verplichte afstand. Interessant is te beseffen dat dit verschil er altijd al is geweest, maar nu zichtbaarder is geworden;
  • digitale meetings zijn vrijwel altijd inhoudelijk van aard. ‘Borrel’-meetings zijn in de minderheid. We ontdekten dat hierdoor andere aspecten dan de inhoud niet gezien en benut worden. Communicatie, opdoen van inzichten, inspiratie en creativiteit vragen om zoveel meer dan alleen taal;
  • veel mensen ervaren digitale overleggen als een stuk efficiënter en to-the-point, door de duidelijke gespreksstructuur. Door de vaak vaste spreektijd voor iedereen komen ook als ‘introvert’ beschouwde mensen meer aan bod.
     

De belangrijkste conclusies van de analyses van onze klantervaringen met verplicht samenwerken op afstand, is dat bestaande verschillen en behoeften worden uitvergroot, we in staat zijn om snel, creatief en flexibel anders te overleggen en ‘samenwerken’ weer eens op een andere, meer bewustere manier, besproken wordt. Lees ons hele artikel hier.

Wil je meer weten of binnen jouw organisatie eens kijken naar de samenwerking? Neem dan gerust eens contact op met mij.