Menu

Wet toekomst pensioenen: de werkgever aan zet!

Dirkzwager organiseert op 6 juli een online webinar genaamd ‘Wet toekomst pensioenen: de werkgever aan zet!’ waaraan ook de leden van DNA gratis kunnen deelnemen.

Op 30 maart 2020 is het wetvoorstel Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is een uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord en zal op zeer korte termijn tot grote veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel leiden. De beoogde inwerkingtreding van de wet is namelijk 1 januari 2023.

De wet zal een forse impact hebben op de arbeidsvoorwaardepensioen. Pensioenopbouw is in het nieuwe pensioenstelsel in principe alleen nog mogelijk op basis van een premieovereenkomst. Dit heeft gevolgen voor onder andere de pensioenaanspraken en de pensioenkosten voor zowel werkgever als werknemer.

Bij de verandering van de pensioenregelingen die de nieuwe wet voorschrijft wordt aan de werkgever een belangrijke rol als initiator en verantwoordelijke toebedeeld. Als werkgever is het daarom van groot belang om kennis te nemen van, en inzicht te krijgen in, de aanstaande pensioenwetgeving.

Als kennisdeler is Dirkzwager ons hierbij graag behulpzaam. Tijdens het webinar ‘Wet toekomst pensioenen: werkgever aan zet!’ praten advocaten Frédérique Hoppers en Laura Rozema ons samen met fiscalisten René Sueters, Lex van Noordenburg en José Niers bij over de veranderingen op pensioengebied en het implementatieproces.

De focus ligt hierbij op werkgevers met een pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een verzekeraar of PPI en is met name interessant voor HR- en Finance professionals. Onder andere de volgende vragen zullen worden besproken:

  • is het mogelijk als werkgever de huidige pensioenregeling zomaar te wijzigen?;
  • hoe zit de transitieperiode er uit? Hoe is het overgangsrecht vormgegeven?;
  • welke keuze mogelijkheden heeft de werkgever bij het bepalen van de vorm van de nieuwe pensioenregeling en welke (fiscale) gevolgen heeft elke keuze?;
  • zijn werkgevers verplicht om werknemers te compenseren voor een gewijzigde pensioenregeling?;
  • welke rol hebben de werknemers zelf, of de ondernemingsraad, bij een wijziging?

Tijdens het webinar wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen via de chat. Eventuele inhoudelijke vragen die je graag behandeld zou zien tijdens het webinar, kan je ook vóór 15 juni al sturen naar rozema@dirkzwager.nl

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 09:20     Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
  • 09:30     Aanvang van het webinar
  • 11:00     Einde van het webinar

 

Aanmelden voor dit evenement kan alleen via deze link.

 

Over deze activiteit

Wanneer?
6 juli 2022 | 09:30 - 11:00 uur
Waar?
Online
Wie?
Dirkzwager
Aanmelden voor deze activiteit
Vragen?
Neem contact op