Menu

Wat leer ik van deze tijd?

Persoonlijk voel ik mij als een dirigent zonder orkest. Ik ben een live-communicatieman en wil echte verbindingen maken met mensen. Daarbij is de live communicatie mijns inziens de beste tool. Aan de andere kant vind ik de ontwikkeling in het thuisonderwijs ondersteund door digitale hulpmiddelen zeer bijzonder. Onderwijs heeft een wat traditioneel imago, maar is door de corona in een stroomversnelling gekomen. Met mijn ondernemersclub hebben wij digitale Teams-bijeenkomsten met 6 ondernemers die je niet of niet echt kent en kom je snel tot een goede dialoog en heel veel inspiratie. Dat heeft mij positief verrast.
 

Wat of wie heeft mij geïnspireerd de afgelopen weken?

Danae Bodewes van de Fontys. Zij doet een onderzoek en schrijft een boek over nieuwsgierigheid. Vorige week kwam zij live naar mijn bedrijf. Al pratende met haar kom ik tot de conclusie dat in deze coronatijd je door nieuwsgierigheid tot nieuwe inzichten, verbanden en samenwerking komt. Mijns inziens het fundament van Nederland waar de Nederlander goed is om creatief in te spelen op problemen en om altijd kansen te zien.
 

Wat ik wil meegeven aan mensen?

De afstandelijke 1,5-meter-maatschappij vraagt ook om overleg op kantoor, scholen of thuissituaties. Hierdoor wordt de dialoog tussen mensen belangrijker. Zie mensen echt staan, geniet van het contact en blijf dat ook in de toekomst vasthouden. Samen zullen wij aan nog vele mooie ervaringen bouwen.