Menu

Gluren en sturen bij de buren

Het afgelopen half jaar hebben twee clusterleiders van De Hoenderloo Groep deelgenomen aan het project ‘Gluren en sturen bij de buren’. De insteek: managers van verschillende bedrijven nemen een kijkje in elkaars keuken. Ze lopen mee, laten zich informeren en participeren – waar mogelijk – in bedrijfsprocessen. Behalve Pluryn deden Rabobank Nijmegen, Rechtbank Arnhem/Zutphen, Talis woningcorporatie, Volkshuisvesting Arnhem en de Sociale Verzekeringsbank aan de uitwisseling mee. Leo Harmsen, clusterleider bij De Hoenderloo Groep en De Beele (a.i.) doet verslag.

“Bij de startbijeenkomst in november 2017 gaven de deelnemende bedrijven een korte presentatie waarna ieder kon kiezen bij wie men mee wilde lopen. Mijn keuze viel op de rechtbank. Zowel voor wat betreft de inhoud als het managementgedeelte doet dat recht aan mijn nieuwsgierigheid.”

“Een paar weken terug liep ik een aantal dagen mee met een senior rechter van de afdeling Strafrecht. De maandag in Zutphen stond in het teken van het managen wat hij vanuit zijn functie als voorzitter juridisch team heeft te doen. Het meekijken achter de schermen, met name interessant omdat er ook een P x Q verhaal geldt en er wordt gewerkt met budgetten, gaf een breder beeld dan dat ik had van deze bedrijfstak.”

“De woensdag en donderdag in Arnhem stonden vooral in het teken van de inhoud met rechtszittingen, voorgeleidingen en verhoren waar ik bij aanwezig kon zijn. Tussendoor konden we nog spreken over voorwaardenscheppende zaken, logistiek en personele vraagstukken. Binnenkort loop ik met deze rechter en een collega van hem rond op het terrein van De Hoenderloo Groep. Ze zijn op hun beurt erg nieuwsgierig naar onze ‘tak van sport’.”

Conclusie
“Wat mij betreft was dit een zinvol project, dat ik zeker voor herhaling vatbaar acht. Het heeft me een bredere kijk gegeven op allerlei zaken rondom de rechtspraak. Tegelijkertijd leverde dit kijkje in de keuken ook feedbackmomenten over en weer op, die verfrissend of opfrissend werkten voor de ander.”